Taller d’aqüicultura i pesca

Taller d’aqüicultura i pesca

L’objectiu d’aquests tallers que fem que els escolars tinguin un primer contacte amb l’aqüicultura i les espècies que s’hi conreen, les característiques i els avantatges nutricionals del consum.

Com són els tallers d’aqüicultura i pesca?

S’han dissenyat diferents materials didàctics adaptats a cada grup d’edat amb exercicis, activitats entretingudes i manualitats, perquè els escolars coneguin i aprenguin els aspectes principals de l’aqüicultura d’una manera fàcil i divertida.

Apropant l’aqüicultura als més petits aconseguim que aquests identifiquin els productes a les peixateries, supermercats i la fauna i flora de la zona. Hi potenciem l’estima per la natura i per la gastronomia dels productes aquàtics que tenen uns valors nutritius formidables i els animem a ser responsables en l’elecció d’una dieta saludable i tenir cura de l’entorn natural de la zona.

musclera ampolla mirador badia 10
MIRADOR BADIA

Preus i detalls de la reserva

Els preus i temps dependran de les activitats realitzades.

No dubteu a preguntar-nos per totes les possibilitats i diferents opcions de reserva

Mirador de la Badia